Ana sayfa Haberler Salihler Köyü Z.defteri Tüm duyurular İletişim Site yönetimi      
RESİM GÖNDER
MULTİMEDYA EKLE

DUYURULAR    EKLE

8 -------
... SELAM...

Dünyanın her neresinde yaşayan bir SALİHLER KÖY lümüz var ise hepsine sağlık, esenlik ve selam olsun

Ekleyen :YÖNETİM
ARŞİV EKLE
E-KİTAP
PROGRAMLAR
KATEGORi ADI : MAKALELER

Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)

Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa Enbiyâlar Serveri, Veliler Rehberi, Hayru’l-Verâ, Nûru’l-Hüdâ, Şemsi’d-Duhâ olan Sevgili Peygamberimizi (s.a.s) övmeye yetmez. En üstün insan, yaratılmışların en mükemmeli O’dur (s.a.s). Bu günlerin kıymetini bilelim, günahlarımıza tevbe edelim, Allah’a (c.c) lâyık kul, O’na (s.a.s) lâyık ümmet olamadığımız için gözyaşı dökelim. Kur’an okuyalım ve en önemlisi bol bol salavat getirelim. Hadis-i şeriflerde buyrulur ki: “Şefaatime en layık olan, bana en çok salavât okuyandır.” [Tirmizi] “Kıyamette bana en yakın olan, en çok salavât getirendir.” [Tirmizi] “Sabah-akşam on salavât getiren, kıyamette şefaatime kavuşur.” [Taberani] “Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.” [Şir’a] “Dua perdelidir. Bana salavât getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.” [Taberani]

Tarih / 17-04-2009

Âlemler nûra gark oldu

Muhammed doğduğu gece

Mü’min, münâfık fark oldu

Muhammed doğduğu gece

 

Allah’a hamd olsun… Sonsuz ve sınırsız…

Allah’ın en sevgili kulu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize ve pâk, temiz âl ü ashabına (r.anhüm) sayısız salât ve selam olsun.

Aziz Ziyaretçilerimiz!

14 – 20 Nisan tarihleri arasında, bir hafta boyunca sürecek olan Kutlu Doğum Haftası, âlem-i ervâhtan, âlem-i ecsâmı; dünya alemini şereflendiren, her iki cihanın yaratılma sebebi olan “Rahmeten li’l-Âlemîn” Hazret-i Fahr-i Âlem (s.a.s) Efendimizin, enbiyâlar, evliyalar, asfiyalar ve şehitler diyarı olan aziz Anadolu’muzda kalben ve fikren anıldığı mübarek bir zaman dilimidir.

 

Bu gelen  ilm-i ledün sultanıdır

Bu gelen tevhid ü irfân kânıdır

 

O’nu (s.a.s), bizzat Allahü Teâlâ (c.c) övdü ve şânını bizlere bildirdi.

 

لولاك لولاك لما خلقت الافلاك     /    Levlâke Levlâk, lemâ halaktü’l-eflâk

 ”Sen olmasaydın, Sen olmasaydın (Habibim), âlemleri yaratmazdım…” (1)

 

Bu kudsî hadisi destekleyen ise şu ayettir:

 

وما ارسمناك الا رحمة للعالمين

“Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (2)

 

Âlemler nûra gark oldu

Muhammed doğduğu gece

Mü’min, münafık fark oldu

Muhammed doğduğu gece

 

Doğduğunda mübarek ağzında şu kelime vardı: “Ümmetî, Ümmetî”

 

Dünya koyu bir zulmet içersinde iken, karanlığı dağıtan, gönülleri aydınlatan en büyük mânevi Güneş doğdu… Cümle peygamberlerin övüncü, kâinatın gözbebeği, varlığın yaratılış sebebi Efendimiz (s.a.s), âlemi şereflendirdi. Bir bakalım O’nun (s.a.s) doğumunda Mekke’de neler yaşanıyordu.

 

O gece Yahudiler semâya bakıp: “Bu yıldızın doğduğu gece, Ahmed doğmuştur” dediler. (3)

Kâinatın Efendisini (s.a.s) dünyaya getiren bahtiyar anne Hz. Âmine’nin (r.anhâ), O (s.a.s) henüz dünyaya gelmeden gördükleri çok mânidârdır.

Peygamber (s.a.s) Efendimize hamileyken rüyasında: “Sen, insanların en hayırlısına ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. O’nu dünyaya getirdiğin zaman ‘Her hasetçinin şerrinden koruması için bir ve tek olana sığınırım’ de, sonra ona Ahmed yahut Muhammed ismini ver.”

Yine kendisinden çıkan bir nurun aydınlığında bütün doğuyu ve batıyı, Şam ve Busra saray ve çarşılarını, hattâ Busra’daki develerin uzanan boyunlarını gördüğünü Abdülmüttalib’e anlatmıştı. (4)

 

Dedi gördüm ol Habîbin ânesi

Bir acep nur kim güneş pervânesi

İndiler gökten melekler sâf ü sâf

Kabe gibi kıldılar beytim tavaf

Doğdu ol saatte ol sultân-ı din

Nura gark oldu semâvât ü zemîn

 

Aynı gece Hz. Âmine’nin yanında bulunan Osman b. Âs’ın annesinin gördükleri de şöyle: “O gece evin içi nurla doldu, yıldızların sanki üzerimize dökülecekmiş gibi sarktıklarını gördük.”

 

Arşın nûru yere indi

Suyun rengi nûra döndü…

 

Dünyayı şereflendiren iki Cihan Serveri’nin (s.a.s) üzerini o günün bir âdeti olarak bir çanakla kapattılar. Araplara göre o zaman, gece doğan çocuğun üzerine bir çanak koymak ve gündüz olmadan ona bakmamak âdetti. Fakat bir de baktılar ki, Peygamber Efendimizin (s.a.s) üzerine konulan çanak yarılarak ikiye ayrılmış, Efendimiz (s.a.s) gözlerini gökyüzüne dikmiş, başparmağını emiyordu. (5)

Evet, bu işaret her türlü küfrün, zulmün, şirkin ve her türlü bâtıl inanç ve âdetlerin parçalanıp yok olması, imanın, nurun ve hidâyetin kâinatı aydınlatması için gönderilmiş bir Peygamber olduğunun göstergesi  idi.

Evet… Kisraların sarayları yıkıldı, Mecusilerin bin yıldır yanan ateşleri söndü, Kâbe de bulunan putlar yüz üstü yere düştü, ne kadar kaldırdılarsa da tekrar ve tekrar düştüler.

Efendimiz (s.a.s) doğmadan evvel  âlem zifiri karanlıktaydı. Elleriyle yaptıkları putlara tapan müşrikler, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyor, kadına ikinci sınıf muamelesi yapıyorlardı. Haksızlık almış yürümüş, ahlak adına bir şey kalmamıştı.

O (s.a.s) doğdu, yer sevindi, gök sevindi. Doğudan batıya kainat neşeyle, nurla doldu.

 

كلهم رسول ملتسم  /  Küllühüm Rasûlün mültemisün

“Tüm Peygamberler nûrlarını O’ndan (s.a.s) iltimas ederler, alırlar.”

 

Çünkü her şey O’nun (s.a.s) hürmetine yaratıldı. Allah’ın (c.c) Habîbi O’dur. Gönüller tabibi O’dur. O; adı güzel, kendi güzel Muhammed (s.a.s)’dir.

 

Açan râh-ı Tevhîdi

Bulan sırr-ı tevhîdi

Hüdâi’nin ümidi

Sensin yâ Rasûlallah

 

Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa Enbiyâlar Serveri, Veliler Rehberi, Hayru’l-Verâ, Nûru’l-Hüdâ, Şemsi’d-Duhâ olan Sevgili Peygamberimizi (s.a.s) övmeye yetmez. En üstün insan, yaratılmışların en mükemmeli O’dur (s.a.s). Bu günlerin kıymetini bilelim, günahlarımıza tevbe edelim, Allah’a (c.c) lâyık kul, O’na (s.a.s) lâyık ümmet olamadığımız için gözyaşı dökelim. Kur’an okuyalım ve en önemlisi bol bol salavat getirelim. Hadis-i şeriflerde buyrulur ki:

“Şefaatime en layık olan, bana en çok salavât okuyandır.” [Tirmizi]

“Kıyamette bana en yakın olan, en çok salavât getirendir.” [Tirmizi]

“Sabah-akşam on salavât getiren, kıyamette şefaatime kavuşur.” [Taberani]

“Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.” [Şir’a]

“Dua perdelidir. Bana salavât getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.” [Taberani]

 

Der ki ey Mevlâ yüzüm tuttum sanâ

Ya İlahi ümmetim ver gıl banâ

Ümmetim dedi sanâ çün Mustafa

Ver salavât sen de ânâ bul safa

 

Yâ Rabbi! Bizi Habibi’ne (s.a.s) lâyık ümmet olanlardan eyle. Şefaat-ı Rasûlullah’a (s.a.s)  nâil eyle. Efendimizin düşmanlarını kahr u perişan eyle. Bizleri Kur’an ve sünnetten zerre miktarı ayırma.

Kutlu Doğum Haftamız mübarek olsun.

O’na layık ümmet olabilme temennisiyle…

 

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Rasûlallah

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Habîballah

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Seyyide’l-Evvelîne ve’l-Âhirîn.

 

1. Keşfü’l-Hafâ, Aclunî, II, 164.

2. Enbiyâ Sûresi, 107.

3. Taberî Tarihi, II, 125; İbn-i Sa’d, Tabakât, I, 102.

4. İbn-i Sa’d, Tabakât, I, 102.

5. A.g.e., I, 102.

Hit / 8014

Haberi YAZDIRMAK için
Lütfen Üye Girişi yapınız.

HABER ARA

 
BU KATEGORİDEKİ TÜM YAZILAR
4 13-02-2016 Emirdağ Düğün Geleneği hit: 6374
4 01-02-2016 Emirdağ da kış hit: 6582
4 03-01-2016 ARABAŞI hit: 8211
4 05-12-2015 EEY ÇOCUK hit: 6453
4 20-03-2015 Çanakkale nin En Genç Askeri Emirdağ dan hit: 8330
4 30-01-2015 YEDİNCİ AY hit: 7910
4 04-01-2015 KÖYE ÖZLEM hit: 6498
4 11-05-2013 Urfalı'nın Emirdağ Atlası Yayımlandı hit: 9508
4 23-01-2013 Bu Gece Mevlid Kandili hit: 6582
4 07-05-2011 ORGANLAR KONUŞUYOR ! hit: 9267
4 24-04-2011 İSLAMDA DÖVMENİN YERİ hit: 10479
4 15-04-2011 EĞİTİM Mİ YOKSA KARAKTER Mİ? hit: 9780
4 13-04-2011 AL FADİMEM TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ hit: 19940
4 01-04-2011 EMİRDAĞ MUHACİRLERİ hit: 13246
4 31-03-2011 Sümer Ezgü: Emirdağ Türküleri Beni Etkiliyor hit: 9130
4 30-03-2011 Suvermez Köyüne Şehitler Çeşmesi hit: 9303
4 26-07-2010 Berat, Müslümanlara açılmış fırsat kapısı hit: 8388
4 21-07-2010 Suvermezliler Günü Yapıldı hit: 9641
4 14-07-2010 Düğünlerde İsraf ve Haramdan Kaçınmak hit: 9008
4 06-07-2010 VELİ YÜKSEL'İN SİTESİNE BÜYÜK İLGİ hit: 9489
4 24-05-2010 Anadilimiz hit: 6980
4 02-04-2010 Turkisch Lady derneginin Gent subesi kuruluyor hit: 7073
4 19-03-2010 Çanakkale’de Türkler hit: 9391
4 14-03-2010 Halil Erenoğlu nun Emirdağ Yazıları Kitabı Çıktı hit: 10178
4 01-03-2010 Belçikada çok yoğun bir İslamafobi var hit: 8950
4 26-11-2009 Kurban Bayramı hit: 9615
4 09-11-2009 Komşuya Dörtlük Tarife hit: 9365
4 05-11-2009 Avrupa’da Yaşlanmak Bir Ayrıcalıktır hit: 8876
4 25-09-2009 Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu Aksiyon'a Konu Oldu hit: 9757
4 15-09-2009 KADIR GECENIZ KUTLU OLSUN hit: 7663
4 31-08-2009 Zafer Kazandıran Manevi Dinamikler hit: 9583
4 25-08-2009 Üzerimize Düşen Bir Şey Var mı? hit: 9984
4 20-08-2009 Oruçla İlgili Bilinmesi Gerekenler hit: 8987
4 19-08-2009 Belçika´da boşanmalar artıyor hit: 9573
4 22-07-2009 Mezar Taşında Esrarengiz Yazı hit: 9379
4 12-07-2009 Kim daha uğursuz ? hit: 10428
4 25-06-2009 Ertuğrul Altınel’ Den Almanya İzlenimleri! hit: 10123
4 20-06-2009 Üç Aylar hit: 8118
4 20-06-2009 Tezat Atasözlerimiz hit: 7534
4 02-06-2009 Bir Pamuk İpliğidir Hayat. hit: 10332
4 30-05-2009 İstanbul’un Fethi ve Fetih Ruhu hit: 9772
4 29-05-2009 Adaçal hit: 8486
4 25-05-2009 İyi Ki Yaptım Mahallesi hit: 10557
4 23-05-2009 Doğruluk ve Sözde Durma hit: 10231
4 18-05-2009 DÜNYA KAÇ PARA hit: 7625
4 12-05-2009 Gerçek dostu olanlar varmı bu dünyada.....? hit: 10611
4 11-05-2009 Emirdağ'da Lakap Kültürü hit: 11857
4 11-05-2009 Neden E n çok Anneler yalan söyler.... hit: 7555
4 06-05-2009 Kahvenin Tadı hit: 10853
4 27-04-2009 Balkan Türkleri hit: 8940
4 26-04-2009 İHSAN hit: 10480
4 24-04-2009 Gül Emirdağ'ı Unutmadı hit: 10146
4 21-04-2009 Emirdağlı işadamı Türkiye'de ihracat devi olma yolunda ilerliyor... hit: 9804
4 19-04-2009 Sohbet Evleri hit: 7300
4 17-04-2009 Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan) hit: 8014
4 25-03-2009 Temel'den kurtulus yok! hit: 6078
4 23-03-2009 Emirdağ'da Yaşamak... hit: 8773
4 19-03-2009 Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. hit: 8090
4 13-03-2009 Ava Giderken Avlandı hit: 13153
4 08-03-2009 Zeki İnsanla Uğraşmak Zordur:))) hit: 9035
4 06-03-2009 Olağan üstü kadınlarız hit: 8745
4 01-03-2009 Her gün kayıptayız ! hit: 8498
4 24-02-2009 Yeni Dönem Köy Muhtarımızın Hangi Özelliği Ön Planda Olmalı hit: 8250
4 18-02-2009 Bağıran Yazılarımdır..... hit: 8145
4 12-02-2009 Kavonozve iki fincan kahve hit: 6047
4 03-02-2009 93 HARBİ Osmanlı-Rus Savaşı hit: 12750
4 01-02-2009 AYŞE KASAP'a hitafen.. hit: 8985
4 23-01-2009 Köyümüz Hakkında(WİKİPEDİA) hit: 9286
4 16-01-2009 Tek yanlış tüm doğruları götürürse...... hit: 9580
4 31-12-2008 Salihler’de bir ördek... hit: 8879
4 31-12-2008 Muhtar ve ihtiyar heyeti hit: 6876
4 31-12-2008 Salihler Köyü hit: 17551
YAZI EKLE
HABERLER
MAKALELER
PORTRELER
ŞİİRLER

RADYO DİNLE

SORULAR ve CEVAPLAR

SOHBET ODASI

SİNEMA İZLE

Salihler Köylü Hemşerilerim

ÜYE GİRİŞİ

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

ZİYERETÇİ SAYACI

Bugün 1871
Toplam 5875658
En Fazla 10780
Ortalama 1310
Üye Sayısı 144
Bugün Üye Olan 0

SÖZLER

Sözün egri, niyetin dogru olursa,o söz egriligi Allah katinda makbüldür...

( Mevlena)

ANASAYFA SİTE YÖNETİMİ KÖY RESİMLERİ HABERLER ZİYARETÇİ.DEFTERİ İLETİŞİM
Tasarım & Yazılım
Yalçın ALBAYRAK

 
  © 2008 www.salihler.gen.tr
 Tüm Hakları Saklıdır.
Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik bildirim